Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego „Serv-Serwis Sp. z o.o.”

I. Informacje ogólne

1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.serv-serwis.pl, prowadzony jest przez „Serv-Serwis Sp. z o.o.”, z siedzibą w Opolu, ul. Poniatowskiego 4/1, 45-049, NIP:  7542178181  REGON: 531246767. Dane teleadresowe: e-mail  sklep@serv-serwis.pl, tel. 727 422 888.

2. Adres korespondencyjny : Serv-Serwis Sp. z o.o. ul. o. Feliksa Kosa 25, 45-940 Opole.

II.  Przyjmowanie i realizacja zamówień

1. Sklep internetowy serv-serwis.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy kupującym a sprzedającym – „Serv-Serwis Sp. z o.o.” .

3. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową www.serv-serwis.pl . Do złożenia zamówienia nie jest konieczna rejestracja i logowanie na stronie sklepu.

4. Zamówienia są realizowane od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godz. 8.00 - 16.00.

5. Zamówienie Kupującego, który wybrał płatność za zamówiony towar w formie przelewu bankowego i nie dokona opłaty za zamówiony towar w terminie 7 dni od daty zamówienia, zostanie anulowane.

6. Towar wysyłany jest za pośrednictwem  firmy kurierskiej w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania wpłaty.

7. Ceny oferowanych towarów wyrażone są w polskich złotych i nie zawierają  kosztów dostawy. Koszty dostawy doliczane są przy wyborze sposobu dostawy przy składaniu zamówienia. 

8. Wszystkie oferowane towary są obciążone podatkiem VAT.

9. Koszty dostawy: Kurier DPD przedpłata - 20 zł

                                Kurier DPD za pobraniem -23 zł

10. Zamówienia realizowane są tyko na terenie Polski

III. Formy płatności

W sklepie akceptowane są następujące metody płatności:
- Tradycyjny przelew bankowy :
       Właściciel konta: Serv-Serwis Sp. z o.o. ul. Poniatowskiego 4/1, 45-049 Opole
       Numer konta: 87 1140 1788 0000 4310 5900 1001
       Nazwa banku: mBank

- Płatność przy odbiorze

 

IV. Reklamacje

1. Sprzedawany towar objęty jest gwarancją lub rękojmią zgodnie z Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.)  .

2. Reklamacje można składać pod adresem e-mail sklep@serv-serwis.pl, lub w formie listowej na adres korespondencyjny sprzedającego: Serv-Serwis Sp. z o.o. ul. Ojca Feliksa 25, 45-940 Opole. W ogłoszeniu reklamacyjnym należy podać: https://www.serv-serwis.pl/media/files/formularz_reklamacyjny.pdf

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni kalendarzowych.

4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji – sprzedający wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. W przypadku braku możliwości wymiany produktu lub usunięcia wady produktu, sprzedający zwróci kupującemu uiszczone płatności w tym równowartość ceny towaru,  koszty wysyłki i koszty wysyłki zwrotnej do Sprzedającego.

V. Odstąpienia od umowy

1. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów zwrotu przedmiotu sprzedającemu. Aby odstąpić od umowy Kupujący powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Należy skorzystać z poniższego formularza.

https://www.serv-serwis.pl/media/files/odstapienie_od_umowy.pdf

2. Kupujący zobowiązany jest do zwrotu sprzedającemu produktu na adres korespondencyjny sprzedającego nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

Produkt należy zwrócić nieużywany, nieuszkodzony w oryginalnym opakowaniu.

3. Sprzedający niezwłocznie zwróci kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia kupującego o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności może nastąpić w terminie powyższym po otrzymaniu przez Sprzedającego zwróconego towaru. Zwrot środków wpłaconych przez kupującego nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty chyba, że Kupujący wyrazi zgodę na zwrot środków przy użyciu innego sposobu. 

VI. Spory

1.Wszystkie sprawy sporne strony będą rozstrzygane przez właściwe polskie Sądy Powszechne.

2. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim w Opolu.
3. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.